Pirkimo Taisyklės

BENDROSIOS SĄVOKOS

El. Parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė (www.skroblai.lt), kurios pagalba identifikuojamas pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;

Pardavėjas – UAB Skanios Trąšos, juridinio asmens kodas 135459320 buveinės adresas Pramonės g. 24, Meškonių k., LT-55196 Jonavos raj.

Pirkėjas – iš Pardavėjo įsigyjantis Prekes pilnametis fizinis asmuo, nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų) fizinis asmuo turintis tėvų arba globėjų sutikimą (išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis), juridinis asmuo ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas;

Prekės – Pardavėjo El. Parduotuvėje parduodamos prekės;

Užsakymas – Pirkėjo perkamų prekių sąrašas;

Taisyklės – Pirkimo–Pardavimo taisyklės, nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

Didelių gabaritų prekė – prekė el. parduotuvėje, kuriai pristatyti reikalingas specialus transportas. Didelių gabaritų prekės svoris yra ne mažiau nei 30 kg.

Mažų gabaritų prekė – prekė el. parduotuvėje, kurios svoris yra ne didesnis nei 30 kg.

Prekės pirkimo dokumentas – dokumentas, įrodantis Užsakymo apmokėjimą.

​BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su Prekių pirkimu–pardavimu susijusios nuostatos perkant Prekes iš Pardavėjo.

Pirkėjas prieš pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Bendrosiomis Verslo ir susitarimų sąlygomis, kai:

pateikia reikiamus duomenis El. Parduotuvėje Sutarčiai sudaryti ir Užsakymui pristatyti.

pirkdamas telefonu Pardavėjui pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ar Užsakymui suformuoti bei pristatyti;

pirkdamas el.paštu Pardavėjui pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ar Užsakymui suformuoti bei pristatyti;

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisyklių pasikeitimus bus informuotas El. parduotuvėje.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Užsakymas pradedamas ruošti gavus užsakymo apmokėjimo patvirtinimą.

Užsakymas išsiunčiamas 1-3d.d. tarpe gavus užsakymo apmokėjimo patvirtinimą.

Užsakymo siuntimas paprastai Lietuvoje užtrunka nuo 2 iki 5 d.d. (perkant augalus iki 15 d.d.).

Mažų gabaritų prekės yra siunčiamos naudojantis paštomatų ar kurjerių sistema.

Didelių gabaritų prekės arba dideli prekių kiekiai, netelpantys į paštomatus, yra gabenami spec. automobiliais.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Prekes galima grąžinti remiantis taisyklėmis, aprašytomis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

Prekę galite grąžinti tik tuo atveju, jei jos pakuotė yra nepažeista.

Nepažeistą prekę galite grąžinti per 14 dienų nuo prekės pristatymo.

Norint grąžinti prekę, privaloma pateikti jos pirkimo dokumentą (sąskaitą ar pirkimo kvitą).

Norint grąžinti prekes, Pirkėjas privalo susisiekti el. Paštu info@skroblai.lt ir pateikti raštišką prašymą, kuriame būtina nurodyti: užsakymo numerį, prašymo pildymo datą, prekę, prekės kainą, jos pristatymo datą bei pinigų grąžinimo sąskaitą.

Jei prekė buvo kokybiška ir be defektų, grąžinimo atveju siuntimo išlaidas apmoka siuntėjas. Jis taip pat yra atsakingas už siuntinio supakavimą ir pristatymą.

Grąžinamą prekę reikia išsiųsti nurodytu adresu: Įkalnės akligatvis 4-56, Kaunas, LT-47163

Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo tada, kai grąžinama Prekė pasiekia Pardavėją.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjo teisės:

Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes Pardavėjui pagal Prekių grąžinimo nuostatus.

Pirkėjo pareigos:

Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui nurodyti teisingus asmeninius duomenis ir kitą informaciją, reikalingą Užsakymui įvykdyti.

Naudodamasis El. parduotuve Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjo pareigos:

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Prekių pristatymo skyriaus nurodytomis sąlygomis.

Jei grąžinimas vykdomas pagal Prekių grąžinimo nustatytą tvarką, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 dienų, skaičiuojamų nuo pranešimo apie Prekės grąžinimą gavimo dienos, bet ne anksčiau nei kol Prekės bus grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

PRIVATUMO POLITIKA IR DUOMENYS

Šio tinklapio valdytojas yra UAB Skanios Trąšos.

Pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas pateikia šiuos duomenis: pirkėjo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir pristatymo adresas, kita papildoma informacija, susijusi su paslaugos atlikimu. Pirkėjo pateikiami duomenys yra naudojami siekiant įvykdyti užsakymą ir jį pristatyti. Kontaktinė informacija, tokia kaip tel. numeris ar el. paštas yra naudojamas prireikus su Pirkėju susisiekti ir išspręsti su užsakymu susijusius klausimus.

Duomenys, patekę į www.skroblai.lt, yra laikomi atsižvelgiant į bendruosius saugumo reikalavimus.

Jokia informacija, susijusi su Pirkėjo banko sąskaitos duomenimis, nėra pasiekiama šio tinklapio valdytojams.

Asmens duomenys trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai jų paslaugos reikalingos užsakymui įvykdyti ir pristatyti.

Pirkėjas gali reikalauti visiško jo asmeninių duomenų sunaikinimo iš šio tinklapio bei sužinoti apie visus duomenis, kurie yra surinkti šios parduotuvės lankymo ir apsipirkimo metu.

BENDROSIOS SĄVOKOS

El. Parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė (www.skroblai.lt), kurios pagalba identifikuojamas pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;

Pardavėjas – UAB Skanios Trąšos, juridinio asmens kodas 135459320 buveinės adresas Pramonės g. 24, Meškonių k., LT-55196 Jonavos raj.

Pirkėjas – iš Pardavėjo įsigyjantis Prekes pilnametis fizinis asmuo, nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų) fizinis asmuo turintis tėvų arba globėjų sutikimą (išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis), juridinis asmuo ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas;

Prekės – Pardavėjo El. Parduotuvėje parduodamos prekės;

Užsakymas – Pirkėjo perkamų prekių sąrašas;

Taisyklės – Pirkimo–Pardavimo taisyklės, nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

Didelių gabaritų prekė – prekė el. parduotuvėje, kuriai pristatyti reikalingas specialus transportas. Didelių gabaritų prekės svoris yra ne mažiau nei 30 kg.

Mažų gabaritų prekė – prekė el. parduotuvėje, kurios svoris yra ne didesnis nei 30 kg.

Prekės pirkimo dokumentas – dokumentas, įrodantis Užsakymo apmokėjimą.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su Prekių pirkimu–pardavimu susijusios nuostatos perkant Prekes iš Pardavėjo.

Pirkėjas prieš pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Bendrosiomis Verslo ir susitarimų sąlygomis, kai:

pateikia reikiamus duomenis El. Parduotuvėje Sutarčiai sudaryti ir Užsakymui pristatyti.

pirkdamas telefonu Pardavėjui pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ar Užsakymui suformuoti bei pristatyti;

pirkdamas el.paštu Pardavėjui pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ar Užsakymui suformuoti bei pristatyti;

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisyklių pasikeitimus bus informuotas El. parduotuvėje.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Užsakymas pradedamas ruošti gavus užsakymo apmokėjimo patvirtinimą.

Užsakymas išsiunčiamas 1-3d.d. tarpe gavus užsakymo apmokėjimo patvirtinimą.

Užsakymo siuntimas paprastai Lietuvoje užtrunka nuo 2 iki 5 d.d. (perkant augalus iki 15 d.d.).

Mažų gabaritų prekės yra siunčiamos naudojantis paštomatų ar kurjerių sistema.

Didelių gabaritų prekės arba dideli prekių kiekiai, netelpantys į paštomatus, yra gabenami spec. automobiliais.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Prekes galima grąžinti remiantis taisyklėmis, aprašytomis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

Prekę galite grąžinti tik tuo atveju, jei jos pakuotė yra nepažeista.

Nepažeistą prekę galite grąžinti per 14 dienų nuo prekės pristatymo.

Norint grąžinti prekę, privaloma pateikti jos pirkimo dokumentą (sąskaitą ar pirkimo kvitą).

Norint grąžinti prekes, Pirkėjas privalo susisiekti el. Paštu info@skroblai.lt ir pateikti raštišką prašymą, kuriame būtina nurodyti: užsakymo numerį, prašymo pildymo datą, prekę, prekės kainą, jos pristatymo datą bei pinigų grąžinimo sąskaitą.

Jei prekė buvo kokybiška ir be defektų, grąžinimo atveju siuntimo išlaidas apmoka siuntėjas. Jis taip pat yra atsakingas už siuntinio supakavimą ir pristatymą.

Grąžinamą prekę reikia išsiųsti nurodytu adresu: Įkalnės akligatvis 4-56, Kaunas, LT-47163

Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo tada, kai grąžinama Prekė pasiekia Pardavėją.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjo teisės:

Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes Pardavėjui pagal Prekių grąžinimo nuostatus.

Pirkėjo pareigos:

Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui nurodyti teisingus asmeninius duomenis ir kitą informaciją, reikalingą Užsakymui įvykdyti.

Naudodamasis El. parduotuve Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjo pareigos:

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Prekių pristatymo skyriaus nurodytomis sąlygomis.

Jei grąžinimas vykdomas pagal Prekių grąžinimo nustatytą tvarką, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 dienų, skaičiuojamų nuo pranešimo apie Prekės grąžinimą gavimo dienos, bet ne anksčiau nei kol Prekės bus grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

PRIVATUMO POLITIKA IR DUOMENYS

Šio tinklapio valdytojas yra UAB Skanios Trąšos.

Pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas pateikia šiuos duomenis: pirkėjo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir pristatymo adresas, kita papildoma informacija, susijusi su paslaugos atlikimu. Pirkėjo pateikiami duomenys yra naudojami siekiant įvykdyti užsakymą ir jį pristatyti. Kontaktinė informacija, tokia kaip tel. numeris ar el. paštas yra naudojamas prireikus su Pirkėju susisiekti ir išspręsti su užsakymu susijusius klausimus.

Duomenys, patekę į www.skroblai.lt, yra laikomi atsižvelgiant į bendruosius saugumo reikalavimus.

Jokia informacija, susijusi su Pirkėjo banko sąskaitos duomenimis, nėra pasiekiama šio tinklapio valdytojams.

Asmens duomenys trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai jų paslaugos reikalingos užsakymui įvykdyti ir pristatyti.

Pirkėjas gali reikalauti visiško jo asmeninių duomenų sunaikinimo iš šio tinklapio bei sužinoti apie visus duomenis, kurie yra surinkti šios parduotuvės lankymo ir apsipirkimo metu.